2013

2013 (4)

Sukladno odredbama članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13), a u cilju sprječavanja sukoba interesa u postupcima javne nabave, OPĆINA KUKLJICA, objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima se kao javni naručitelj nalazi u sukobu interesa:

  • Turistički obrt „Atlas“, vl. Marin Boško, Ulica II 59, Kukljica
  • Sabuša d.o.o., za vodoopskrbu i odvodnju, Ulica IV br. 24, Kukljica
  • Komunalno društvo Sabuša II d.o.o., Ulica IV br. 24, Kukljica