Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Kukljica te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Kukljica. Općinsko vijeće čini 9 vijećnika izabranih na izborima provedenim u skladu s odredbama zakona. Mandat članova Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje 4 godine. Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika biranih iz svojih redova. Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom i Statutom OpćineKukljica.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA

Kandidacijska lista grupe birača,

nositelj liste Marin Boško

Milorad Košćica, predsjednik Općinskog vijeća

Dragana Filipi, potpredsjednica Općinskog vijeća

Ante Korčulanić, član

Daniel Černak, član

Sandra Bačić, članica

Radoslav Martinovič, vijećnik


Kandidacijska lista grupe birača,

nositelj liste Ante Martinović

Vjekoslav Stražina, član

Ivan Karlić, član


Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

Renato Krajnc, član

 


Ispis