Načelnik

Općinski načelnik Općine Kukljica zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Općinski načelnik i njegova zamjenica izabrani su na lokalnim izborima održanim 2. lipnja 2013. godine, prijevremenim lokalnim izborima održanim 8. ožujka 2015. godine te na lokalnim izborima održanim 21. svibnja 2017. godine. Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene Statutom Općine Kukljica, u skladu sa zakonom. Općinski načelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Općine.

Načelnik, osim poslova propisanih zakonom, obavlja osobito i ove poslove: