Ustanove i trgovačka društva u vlasništvu općine Kukljica

Dječji vrtić „Manulica“

 

Općina Kukljica osnivač je Dječjeg vrtića „Manulica“, javne predškolske ustanove, koja je osnovni nositelj Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi na području Općine Kukljica.

Rad temeljimo na humanističko-razvojnoj koncepciji, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja (1991. god.), Konvenciji o pravima djeteta (2001) te Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

IZ OVIH DOKUMENATA PROIZLAZE BITNE ZADAĆE ODGOJNO – OBRAZOVNOG PROCESA VRTIĆA:

 • prilagodba
 • emocionalni razvoj djeteta sa elementima kreativnog izražavanja i stvaranja
 • socijalni razvoj djeteta s elementima kreativnog izražavanja i stvaranja
 • spoznajni razvoj djeteta s elementima kreativnog izražavanja i stvaranja
 • govorni razvoj djeteta s elementima kreativnog izražavanja i stvaranja

Kvalitetnu odgojno- obrazovnu praksu i kurikulum vrtića izgrađuju djelatnici vrtića u skladu sa svojim profesionalnim znanjem i razumijevanjem vlastite prakse te osobne motiviranosti za proces njezina unapređivanja.

Razvoj odgojno – obrazovne prakse i kurikuluma vrtića određuje njegova „otvorenost“ prema van koja uključuje spremnost na uspostavljanje suradničkih odnosa djelatnika s obiteljima djece, drugim vrtićima i ostalim relevantnim institucijama te spremnost na povezivanje sa su stručnjacima i svim važnim tijelima lokalne zajednice.

POLAZIŠTA U RADU S DJECOM TEMELJE SE NA STUDIJI „NOVE PARADIGME DJETINJSTVA“ IZ KOJIH PROIZLAZE SLJEDEĆE TEMELJNE POSTAVKE:

 • dijete je osobnost već od rođenja i treba ga osobno shvaćati i poštovati
 • dijete nije objekt u odgojno – obrazovnom procesu, već je socijalni subjekt koji participira, konstruira i u, velikoj mjeri, određuje svoj vlastiti život i razvoj
 • djetinjstvo nije samo pripremna faza za budući život, već je životno razdoblje koje ima svoje vrijednosti i svoju kulturu.
 • djetinjstvo je proces koji se kontekstualizira uvijek u relaciji s određenim prostorom, vremenom i kulturom te varira s obzirom na različitost uvjeta i kulture u kojima se događa. Stoga , kao što ne postoji univerzalno dijete, ne postoji ni univerzalno djetinjstvo.

 

KONTAKTI:

Dječji vrtić „MANULICA“

Ulica IV 24, 23271 Kukljica, HRVATSKA

Tel: +385(0)23 373 229

Fax: +385(0)23 373 840

e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

RADNO VRIJEME VRTIĆA

Radnim danom od 7.00 do 15.00 sati

Radno vrijeme rada s djecom od 8.00 do 13.00 sati

OIB: 20259399787

IBAN: 3023400091110321150


Komunalno Društvo Sabuša II d.o.o.

 

Komunalno društvo Sabuša II d.o.o. osnovana je Odlukom Općinskog vijeća Općine Kukljica od 2009. godine. Osnivač i vlasnik Društva je Općina Kukljica, čije je intencija bila unaprijediti nivo komunalnih usluga na području Općine Kukljica, te tako doprinjeti povećanju kvalitete života domicilnog stanovništva, ali i brojnih turista koji posjećuju Kukljicu. Naglasak je na očuvanju prirodnog okoliša, čija je urednost i očuvanost iznimno važna za život stanovništva i gospodarske djelatnosti karakteristične za ovaj dio Zadarske županije.

OSNOVNE DJELATNOSTI:

 • Redovno održavanje javnih zelenih površina, javne rasvjete, autobusnih čekaonica i dječjih igrališta
 • Održavanje groblja
 • Upravljanje mjesnim grobljima

 

KONTAKT:

Komunalno društvo Sabuša II d.o.o.

Ulica IV 24, 23 271 Kukljica, HRVATSKA

Tel: +385(0)23 373 252

Fax: +385(0)23 373-840

e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

RADNO VRIJEME

Radnim danom od 7.00 do 15.00 sati

Rad sa strankama od 8.00 do 11.00 sati

Dnevni odmor od 11.00 do 11.30 sati

OIB: 73349942240

IBAN: HR4323400091110402396

 Trgovačko društvo Sabuša d.o.o., za vodoopskrbu i odvodnju

 

Trgovačko društvo Sabuša d.o.o. Kukljica je komunalno poduzeće čiji je osnivač i vlasnik Općina Kukljica. Djelatnost ovog poduzeća je sakupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom. Komunalno poduzeće upravlja infrastrukturom javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Općine Kukljica.

Djelatnost: Sakupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 

KONTAKT:

Trgovačko društvo Sabuša d.o.o., za vodoopskrbu i odvodnju

Ulica IV 24, 23 271 Kukljica, HRVATSKA

Tel: +385(0)23 373-223

Fax: +385(0)23 373-840

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

RADNO VRIJEME:

Radnim danom od 7.00 do 15.00 sati

Rad sa strankama od 8.00 do 11.00 sati

Dnevni odmor od 11.00 do 11.30 sati

OIB: 27481686471

IBAN: HR2123400091110360015

 


Ispis