PLAN NABAVE

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) naručitelj je obvezan donijeti plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti na internetskim stranicama.

2022


2021

 

 


Ispis