Gospodarenje otpadom

OBAVIJEST

O JAVNOM UVIDU U NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

OPĆINE KUKLJICA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2023. GODINE

Javni uvid u nacrt Plana  gospodarenja otpadom Općine Kukljica za razdoblje od 2018. do 2023. godine održat će se u periodu od 9. travnja do 9. svibnja 2018. godine.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Kukljica za razdoblje od 2018. do 2023. godine bit će dostupan svakog radnog dana od 8.00 do 13.00 sati u periodu od 9. travnja do 9. svibnja 2018. godine u Multimedijalnom centru Općine Kukljica (zgrada Općine) Ulica VI 24, 23 271 Kukljica, kao i na web stranici Općine Kukljica www.opcina-kukljica.hr.

Svi zainteresirani građani, udruge i pravne osobe, za vrijeme trajanja javnog uvida, zaključno sa 9. svibnja 2018. godine, mogu svoja pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na navedeni prijedlog Plana, dostaviti isključivo poštom na adresu Općina Kukljica, Jedinstveni upravni odjel, Ulica VI 24, 23 271 Kukljica ili neposredno putem prijemne pisarnice.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na navedeni prijedlog Plana, moraju biti čitko i razumljivo napisana, uz ime i prezime te adresu podnositelja, dostavljena u roku i na naprijed navedeni način, jer u suprotnom isti se neće uzeti u obzir.

 

OBAVIJESTI


Ispis