Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića Manulica za 2022. godinu