Polugodišnje izvršenje proračuna Općine Kukljica za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2022