Godišnje izvršenje proračuna Općine Kukljica za 2021. godinu - nije usvojeno od strane predstavničkog tijela