Godišnje financijsko izvješće od 01.01.-31.12.2021. – DJEČJI VRTIĆ MANULICA