Polugodišnje izvršenje proračuna Općine Kukljica za period 1. siječnja do 30. lipnja 2021.-nije usvojeno od strane predstavničkog tijela