Autotaksi prijevoz

Odluka o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi dozvole

Upisnik izdanih autotaksi dozvola

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza