19 Srpanj 2019

Potpisan ugovor o sufinanciranju projekta rekonstrukcije dječjeg vrtića „Manulica“ u Kukljici

Dana 17. srpnja 2018. godine Općine Kukljica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku potpisala je Ugovor o sufinanciranju po provedenom pozivu za prijavu projekta usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima.

Predmet potpisanog ugovora je sufinanciranje radova za „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“, odnosno poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima. Općina Kukljica je u okviru ovog poziva dobila 350.094,00 kune i to za DV „Manulica“ u Kukljici.