12 Ožujak 2024

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kukljica