06 Ožujak 2024

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kukljica