11 Rujan 2023

Zimski raspored odvoza miješanog komunalnog otpada

Zimski raspored odvoza miješanog komunalnog otpada koji vrijedi od 18. rujna 2023. godine do 15. lipnja 2024. godine, jedan put tjedno – subotom.

Odvoz reciklabilnog otpada ostaje prema utvrđenom rasporedu, svaka druga srijeda.