29 Lipanj 2023

Odluka o pravu na naknadu i visinu naknade troškova izborne promidžbe na prijevremenim izborima članova Općinskog vijeća Općine Kukljica 2023.