Novosti
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2021. godini. Prihvatljivi prijavitelji Javnog poziva su organizacije civilnog društva koje imaju sjedište i djeluju na području otoka, koje su osnovane u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje civilno društvo. Ukupan iznos raspoloživih sredstava Javnog poziva iznosi: 500.000,00 kuna. Javni poziv objavljen je na poveznici: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/otoci/poticanje-razvoja-civilnog-drustva-na-otocima/4476  Rok za podnošenje prijava projektnih prijedloga je do 5. studenoga 2021.
Natječaj za odobravanje stipendije studentima 2020-2021 Izjava da nije korisnik druge stipendije po istoj osnovi Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva OBRAZAC A Zamolba
Stranica 1 od 7